Ingyenes Internet a középfokú oktatásban tanuló diákoknak,
tanároknak és a hozzátartozóiknak 6x30 napig!
2021. március, április és május hónapra az alapfokú intézményekre is kiterjesztve!

A Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedések között, a többször, legutóbb 2021. március 29-én módosított 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendeletben Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítását rendelte el 6x30 napos időtartamra, azoknak akik a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyban tanulnak és az őket tanító pedagógusoknak, oktatóknak. A Kormány, a Rendelet legutóbbi módosításával 2021. március, április és május hónapra a kedvezményezettek körét kiterjesztette az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyban állókra is, most már 3x30 napra.
Az Internet szolgáltatásra előfizető természetes személy jogosultnak a 30 napra vonatkozó ingyens időszakot igényelnie kell, az nem jár automatikusan. Az igénylést a jogosultság fennállása alatt nem kell megismételni.
Az ingyenes időszakot szolgáltató annak ez előfizetőnek tudja biztosítani, aki az igénybjelentését a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28.
§-ában meghatározott időpontig elektronikusan, az igénylő lap megfelelő kitöltésével benyújtja szolgáltatónak és a kitöltött igénylő lapon beküldött adatok alapján megállapítható a Korm. rendelet szerinti jogusultság fennállása.
Szolgáltató a tárgyhót követően kiállításra kerülő számlájában az Internet szolgáltatásra a 30 nap időtartamú kedvezményt jóváírja, amennyiben Szolgáltató a tárgyhót követő hónapra már előre kiállította számláját Előfizető részére, akkor a következő számlakiállítás időpontjában, az akkor kiállításra kerülő számlában írja jóvá a jogosult kedvezményt. A szolgáltató a kibocsátásra kerülő számlákban a jogosultnak járó legkésőbb összegét a 484/2020.
(XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott időpontot követő hatodik hónap végéig jóváírja a kedvezményre jogosult részére.
Ezért előfizetőnek minden esetben a részére megküldött számlán feltüntetett összeget kell megfizetnie, akkor is, ha már benyújtotta igényét szolgáltatóhoz, de a kiállított számla valamilyen okból nem tartalmazza a jóváírás összegét.
Köszönjük elektronikus igénybejelentését, a feldolgozás folyamatban van.

Médiapartnereink:

Körzeti televízió